Välj språk: 🇬🇧 🇪🇸 🇮🇹

Vi på Energia Hedge kan erbjuda följande tjänster:

Miljö och energi

 • Projektutvärdering
 • Förhandlingar om inköp av energi samt energitjänster
 • Lagstiftning

Social responsibility management

 • Corporate Social Responsibility - CSR
 • Kvalitetskontroll
 • Certifiering enligt SiS

Media

 • PR-konsultering, Mediamix - Analys och rekommendationer
 • Nyhetsbrev
 • Hemsidor
 • Pressbevakning, presskontakter
 • Politiska kontakter - politiker och tjänstemän
 • Event management - konferenser och seminarier
 • Omvärldsanalys

Redovisning

 • Löpande redovisning
 • Bokslut
 • Deklarationer, revisorstjänster
 • Starta eget, konsulthjälp
 • Affärsplaner, skrivande och utvärdering

Utbildning

 • "e-learning"
 • Personligt ledarskap
 • Läromedel
 • EU-kunskap
 • Energi och miljöfrågor

Internationellt

 • Hjälp med kontaker avseende EU-stöd
 • Hjälp med kontaker inom FN
 • Gender issues